Administratorem Twoich danych jest
SC Electronics sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, numer KRS 590142. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 48 000,- zł, NIP 7262658336

Jak możesz się z nami skontaktować?
listownie: ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź
e-mailem na adres: sklep@scentre.pl,
 
Jakie masz prawa?
1.    dostępu do Twoich danych,
2.    ich poprawiania,
3.    żądania ich usunięcia,
4.    ograniczenia przetwarzania,
5.    wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzanym?
1.    Rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz odpowiedzi na Twoją wiadomość,
2.    Realizacji Twojego zamówienia.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość wysyłaną za pośrednictwem e-mail lub na Twoje zapytanie telefoniczne.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz prowadzenie naszego marketingu.

Komu przekażemy Twoje dane?
1.    Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla nas,
2.    Dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie.
3.    Dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:
1.    potrzebny na rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy;
2.    prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
1.    na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
2.    na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.