NowaBravia OLED 2018
Unikalna koncepcja One Slate
 
 
 
1. Kup wybrane produkty fotograficzne Sony w okresie od 23 kwietnia 2018 r. do 31 lipca 2018 r. (włącznie) – zachowaj oryginalne opakowanie oraz dowód zakupu!
 
2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.sony.pl/cashback w terminie od 7 maja 2018 r. do północy 14 sierpnia 2018 r. (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą przyjmowane).
 
3. Upewnij się, że podany został prawidłowy numer seryjny produktu! Znajdziesz do na oryginalnym opakowaniu zakupionego produktu.
 
4. Zaakceptuj regulamin promocji Cashback poprzez zaznaczenie odpowiedniego formularza na stronie internetowej naszej promocji.
 
5. Podaj dane i numer rachunku bankowego, na który przekazany ma zostać odpowiednia kwota zwrotu w ramach promocji Cashback.
 
6. Prześlij zdjęcie dowodu zakupu oraz zdjęcie numeru seryjnego uprzednio wyciętego z oryginalnego opakowania produktu.
 
7. Sukces! Jeśli Twój wniosek spełnia wszystkie zasady regulaminu promocji, zwrot gotówki na Twoje konto nastąpi w ciągu kolejnych 28 dni**.
 
** Jeśli dotrzymanie tego terminu z różnych przyczyn okaże się niemożliwe, zwrot zostanie przyznany jak najszybciej w terminie późniejszym.